fbpx

Dijitale Uyumlu
İmzanız

Sipariş ver İletişim
Uyumimza

Uyumİmza

Uyumİmza ; 25 yıllık tecrübenin ve dijital dönüşümde
müşterilerini hep bir adım öteye taşımayı hedefleyen
Uyumsoft’un yeni e-İmza çözümüdür.

E-imza nedir

E-imza nedir ?

Elektronik imza ıslak imza ile aynı hukuki niteliktedir.
Elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini ve kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.
Elektronik İmza Kanunu’na göre elektronik imza, evlilik, veraset ve şahitlik gibi ıslak imza gereken hukuki olaylar haricinde tüm işlemlerde geçerlidir.

e-İmza’nın Hukuki Geçerliliği

e-İmza’nın Hukuki Geçerliliği

Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur. Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile banka teminat mektupları dışındaki teminat sözleşmeleri, güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.
Güvenli elektronik imza oluşturma araçları;
a) Ürettiği elektronik imza oluşturma verilerinin kendi aralarında bir eşi daha bulunmamasını,
b) Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin araç dışına hiçbir biçimde çıkarılamamasını ve gizliliğini,
c) Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin, üçüncü kişilerce elde edilememesini, kullanılamamasını ve elektronik imzanın sahteciliğe karşı korunmasını,
d) İmzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememesini ve bu verinin imza sahibi tarafından imzanın oluşturulmasından önce görülebilmesini sağlayan imza oluşturma araçlarıdır.
Kaynak: 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

Nasıl Başvurulur ?

1

Uyumİmza formu

Uyumİmza formu
doldurulur


2

Ürün

Ürün
Teslim Edilir


3

Yerinde Kimlik Doğrulama

Yerinde Kimlik Doğrulama
ve Kurulum Yapılır

Neden Uyumİmza ?

81 ilde yerinde destek

81 ilde
yerinde
destek

Ücretsiz müşteri hizmetleri

Ücretsiz
müşteri
hizmetleri

25 yıllık Uyumsoft tecrübesi

25 yıllık
Uyumsoft
tecrübesi

e-Belge’ye hızlı başvuru

e-Belge’ye
hızlı başvuru
imkanı

3 yıllık lisanslama ile en ekonomik

3 yıllık
lisanslama ile en
ekonomik
fiyat avantajı

Faydaları

Faydaları

İnternet bağlantısı ve bilgisayar aracılığı ile e-imza kullanılarak imzalama işlemlerinizi zaman ve mekandan bağımsız olarak gerçekleştirebilirsiniz.
E-İmza kağıt ve kargo masrafı gibi giderlerden tasarrufunuzu sağlar.
Özel Sektör ve kamu uygulamalarında e-imza ile gerçekleştirmeniz gereken işlemlerde size hız katar.

Kullanım Alanları

Kullanım Alanları

E-Devlet Uygulamaları
E-ÇED (Çevre Etki Değerlendirmesi)
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)
Kurumlar Arası İletişim Sağlanması (Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri)
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEP)
MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) kapsamında ticari sicil işlemleri
Başvuru İşlemleri (YGS,KPSS, LES,Pasaport vb.)
MERNİS ( Kimlik Numarası ) işlemleri
EKAP ( Elektronik Kamu Alımları Platformu ) işlemleri
e-Reçete Projesi & e-Nabız & TİTCK Projesi ( Sağlık Bakanlığı ) işlemleri
e-Haciz Projesi ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) işlemleri
e-OKUL ( Milli Eğitim Bakanlığı) işlemleri
POLNET (Polis Bilgisayar Ağı) işlemleri

GİMOP (Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi) işlemleri
TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) işlemleri
TPE ( Türk Patent Enstitüsü) işlemleri
TPE ( Türk Patent Enstitüsü) işlemleri
DMO (Elektronik satış uygulaması) işlemleri
RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) işlemleri
Banka talimatlarının gönderilmesinde,
Elektronik arşivin e-İmzalanmasında,
ÜTS (Ürün Takip Sistemi) işlemlerinde
Marka patent başvuruları,
Bilirkişi başvuruları Uzlaştırmacı başvuruları
İhracat destek ödemesi başvuruları
Yabancıların çalışma izinleri başvuruları
Yetkilendirilmiş yükümlü başvuruları
Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde
İhalelere katılım.

Sıkça Sorulan Sorular

Uyumİmza eguven altyapısını kullanmaktadır.